دکتر خسرو صحت

سخن روز

زود باوری

  بخشی از روستای های  ایران  به صورت یک قلعه بنا شده اند. در درون روستا مالک(خان)، رعیت و خوش نشین ها سکنا داشتند. شیوه ساخت و ساز درون قلعه، جایگاه ساکنان آن را برای هر بیننده ایی بیان می کرد.   در فصل های معتدل سال ساکنان قلعه شب را برای استراحت در بالای […] ادامه ...

اعتماد

شکوفایی “اعتماد” در دنیای کار و زندگی متاثر از روش گفتار و رفتار ما است.   بعبارتی شیوه پاسخگویی ما به انتظارات و نیاز های دیگران می تواند  “اعتماد” متقابل در مناسبت های اجتماعی را  تحت تاثیر قرار دهد.   عمق و گستردگی اعتماد در هر سطحی،  نتیجه میزان التزام عملی به بایدها و نبایدهای […] ادامه ...