دکتر خسرو صحت

فعالیت های اجرایی

 • عضو هیئت مدیره در شرکت های وزارت معادن و فلزات.
 • همکاری با شرکت پخش البرز.
 • مدیر پشتیبانی شرکت صنعتی بوتان ( بخش خصوصی).
 • همگاری با شرکت کاناوران ( سازمان انرژی اتمی ایران).
 • همکاری با شرکت های آذرآب و نصب آذر آب.
 • همکاری با شرکت بافتکار تهران.
 • مشاور مدیر عامل روغن نباتی پارس.
 • مشاور مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران.
 • عضویت در گروه مشاوران صنعتی خاور.
 • عضویت در کمیته راهبردی بیمه های اتکایی وزارت نیرو.
 • عضویت در شورای سازمان ملی استاندارد ایران.
 • مشاور مدیر عامل فرهنگ سرای خاوران.
 • همکاری با شرکت سامیتو.
 • مشاور مدیر عامل شرکت اتصالات. (دانلود)
 • همکاری باشرکت آ.اس.پ.
 • همکاری با شرکت پیماب.
 • عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه رایان سایپا.
 • مدیر اجرایی در شرکت های وزارت صنایع.
 • مدیر اجرایی در شرکت سابیر وابسته به وزارت نیرو. (دانلود)
 • مدیر کل تشکیلات و روش های وزارت نیرو.
 • مشاور مدیر عامل بانک صنعت و معدن. (دانلود)