دکتر خسرو صحت

پانزده سال بی برنامه گی

امروز (۴۰۰/۰۶/۳۰) با خبر شدم رئیس سازمان اقتصادی کوثر تغییر کرد.

 

حدودا در طی ۱۵ سال ( از ۱۳۸۵ لغایت ۴۰۰/۰۶/۳۰) حتی یکبار قادر به هم اندیشی و هماهنگی در عملیات برای حل مسائل مشترک نشدیم.

 

حل مشکلاتی که قطعا منفعت آن سازمان را در پی داشت.

 

پانزده سال با تنش ناشی از بی برنامه گی آقایان سر کردیم. فقط خداوند قادر به حل و فصل برخی از امور می باشد.