دکتر خسرو صحت

درگذشت حاج محسن رضایی

امروز (۹۸/۰۶/۲۸) از درگذشت دوست و همکلاسی وفادار مرحوم حاج محسن رضایی مطلع و بسیار متاسف شدم.

امیدوارم مورد عنایت خاص خداوند قرار گیرند.

از طرفی برای خانواده محترم آن مرحوم صبرو شکیبایی را از خدای بزرگ خواهانم.