دکتر خسرو صحت

خصوصی سازی

امروز سه شنبه بیست و هفتم اسفند نود و هشت بعد از گذشت حدودا دوازده سال موفق به رفع گرفتاری های ناخواسته به دلیل روش های غیر متعارف سازمان خصوصی سازی شدیم.

 

من زمان شروع گرفتاری پنجاه سال سن داشتم. امروز شصت و سه سال سن دارم.

 

هزینه ایی که به سادگی به من تحمیل شده است.

البته بخش اساسی گرفتاری من در این سرمایه گذاری به دلیل کج فهمی در سازمان دیگری به قوت خود باقی است.

 

سئوال من از مسوولان، چگونگی جبران زیان های وارده مانند از دست دادن جوانی، به امثال من در اثر روش های غیر متعارف است؟؟