دکتر خسرو صحت

جلسه مصاحبه با شرکت تک ماکارون

در تاریخ (۹۸/۰۷/۰۲) دومین جلسه مصاحبه و جمع آوری اطلاعات را با مدیر محترم بازرگانی شرکت تک ماکارون؛ جناب آقای کاشانی برگزار شد.

 

تک ماکارون، دومین «مورد کاوی» منتخب است.

 

تک ماکارون سهم بالایی در فرهنگ سازی و تغییر ذائقه ایرانیان در مصرف ماکارونی ایرانی داشته است. از طرفی یکی از شرکت های کاملا خصوصی موفق ایرانی در این زمینه می باشد.

تک ماکارون