دکتر خسرو صحت

فعالیت های آموزشی

 • تدریس دوره های کوتاه مدت در تهران و شهرستان ها با همکاری سازمان مدیریت صنعتی.
 • برگزاری دوره های کوتاه مدت در مرکز آموزش دانشگاه شهید عباسپور.
 • ارایه دوره های آموزشی در مرکز آموزش های دوره های کوتاه مدت وزارت نیرو تهران.
 • برگزاری سمینارهای آموزشی در فرهنگ سرای خاوران.
 • برگزاری سمینارهای آموزشی در گروه صنعتی ملی.
 • برگزاری سمینارهای آموزشی در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
 • برگزاری سمینار و دوره های مختلف با همکاری کمیته امداد امام خمینی.
 • برگزاری سمینار آموزشی در شرکت صنایع آذرآب اراک با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی و هفته نامه آینه اشتغال اراک.
 • برگزاری دوره های آموزشی با همکاری شرکت کاووش همایش.
 • برگزاری دوره های آموزشی در شرکت های پتروشیمی و نفت.
 • برگزاری ده ها دوره و یا سمینار مدیریت منابع انسانی با همکاری شرکت «پویا اندیشان مدبر» در تهران و شهرستان های مختلف.
 • برگزاری دوره های مختلف در شرکت های استانی ابفا، برق و آب های منطقه ای.
 • همکاری با جهاد دانشگاهی بندر عباس برای بر گزاری سمینار ودوره های مختلف.
 • اجرای دوره اصول سرپرستی برای روسای شعب درجه یک بانک رفاه.
 • اجرای سمینار چگونگی حفظ سلامت اداری برای همکاران سازمان تامین اجتماعی شهرستان بندر عباس.
 • سخنرانی از طریق تله کنفرانس برای اساتید منطقه هفت دانشگاه آزاد.
 • همکاری آموزشی با تعاونی تولید فولاد کاران ایران.
 • برگزاری سمینار و دوره های مختلف با همکاری سازمان مدیریت صنعتی شیراز.
 • برگزاری دوره های آموزشی در شرکت آب و فاضلاب شهر ری.
 • برگزاری دوره های آموزشی مختلف در شرکت توانیر وزارت نیرو.
 • برگزاری دوره و سمینار در جهاد دانشگاهی شهرستان ایلام.
 • ارایه دوره روش مکاتبات با کارفرما برای همکاران فنی دانشکاه علم و صنعت.
 • اجرای سمینار و دوره های مختلف آموزشی با همکاری مرکز آموزش های کوتاه وزارت نیرو در شهرستان های ساری و اراک.
 • برگزاری دوره های آموزشی مختلف در سازمان ثبت احوال کشور.
 • برگزاری دوره آموزشی در بتانیر اراک.
 • برگزاری سمینارهای متعدد با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی استان کرمان.
 • برگزاری دوره های آموزشی با همکاری شرکت مبتکران علوم و فنون دانش در زنجان.
 • برگزاری سمینار و دوره های مختلف با همکاری جهاد دانشگاه امیر کبیر.
 • برگزاری سمینار خصوصی سازی و چالش های منابع انسانی در ذوب آهن اصفهان.
 • برگزاری صدها دوره و سمینار به دعوت شرکت ها و سازمان های مختلف.